Skötsel av torken

Täck inte över torkapparaten och förhindra inte luftintaget nerifrån.

Den perforerade aluminiumskivan över värmeelementet får inte användas för torkning.

Vid förstagångsanvändning bör torkollorna diskas för att avlägsna oljefilm. Torkollorna diskas för hand, inte i diskmaskin. Drag först ut väggkontakten innan torkapparatens underrede rengörs med fuktig trasa.

I botten finns en tömningsöppning med plastpropp, genom vilken Du kan hälla bort torkade rester. Glöm ej att sätta i proppen efter tömning.

Använd aldrig apparaten till annat än torkning av matvaror.

Om apparaten slutar fungera bör du kontrollera att den inte blivit överhettad p.g.a felanvändning. Tryck i så fall på den svarta överhettningsknappen på den perforerade aluminiumskivan över elementet.